Håltaging med pistol

På en del studios och hårsalonger används en sk håltagningspistol för att
utföra vissa piercings, oftast då i örat och näsan. Håltagningspistolen är
egentligen framtagen för piercing i örats mjukdelar, öronsnibben.
Och kan lätt ställa till bekymmer när den istället används till
håltagning i näsa, tragus eller i örats övriga delar då dess smycken inte är
anpassade till något annat än just öronsnibben.
Även vid rätt användning så kan den åstadkomma problem. Detta pga att
själva smycket kan vara för kort, de håller nämligen en generell längd på
6mm och ger inte utrymme för svullnad, de är svåra att effektivt kunna
rengöra, de sk fjärilslåsen på baksidan är nästan omöjliga att fullständigt
rengöra och kan lätt bli en grogrund för bakterier.
“Pistolens” pärla är slöare än en piercingnål och river bokstavligen ett hål
genom kroppen. Det ställer till onödigt mycket skada på kroppen, vilket
ökar risken för infektioner, problem och ärrvävnad. En piercingnål “skär”
ett fint snitt genom kroppen och brukar underlätta läkningen avsevärt när
det gäller både läkning och obehag.
En håltagningspistol kan heller inte steriliseras ordentligt, vilket gör det svårt att hålla en tillfredsställande hygien. Pistolen kan lätt bli förorenad av blod, hudrester och sårvätska när smycket “skjuts” genom kroppen.

Håltagningspistoler har för tillfället förbjudits i en rad länder, dock inte Sverige eller Norge än.

En håltagningspistol får absolut ej användas för piercing någon annanstans än öronsnibb